Code Blog JohnCMS D4John 1.0

Tính năng

Demo Ảnh https://i.imgur.com/K5btlii.jpg https://i.imgur.com/2Zr4evp.jpg https://i.imgur.com/oNISRO7.jpg https://i.imgur.com/k9Jg1D0.jpg https://i.imgur.com/AeXCbzb.jpg

**Hướng dẫn cài đặt ** Tải về Up lên Root (Public_html) Vào Config ở Public_html/incfiles/db.php Up Data Lên Phpmyadmin Edit Homeurl thành Domain Của mình Tài khoản Admin : user : 0123 pass: 0123456789 Done!

Code by LuanTran (?) - Dd4u.me

<https://app.box.com/s/tvdbqox13e9ow2ux7jlgs26kjpqc8lw6"></a>