Code Blog JohnCMS VTJOHN ver 1.0 Final

VTJOHN là bộ Code được chỉnh sửa và bổ sung thêm từ mã nguồn JohnCMS với nhiều tính năng hấp dẫn cho nên cũng được coi là một bản Mod từ Johncms mà ra. Nhưng nó sẽ được phát triển thêm với các Modules và Theme bổ sung đi kèm. Các tính năng chính của bản 1.0.

Code bởi Thạch Nhanhnao.xyz