Code Forum JohnCMS DinhLuyen Bootstrap 3

Giới thiệu Code mod trên nền JohnCMS 6.2.0 by vinajohn v4u Đã mod thêm

Hình ảnh https://i.imgur.com/4oWg0uW.png https://i.imgur.com/9TnRsZy.png **Code bởi Nhox35 - Tiaxgame.tk ; tomxxt98 - V4u.vn **